Bergman er med igen på fredag
Robin Bergman

Robin Bergman er med igen på fredag, når Rungsted Seier Capital tager imod SønderjyskE. Robin Bergman fik dermed den kortest mulige karantæne ovenpå sin matchstraf mod Aalborg i søndags.

Udvalget for Spillersikkerhed skriver i afgørelsen følgende:

– Udvalget for Spillersikkerhed har modtaget indberetning fra dommer Michael Nielsen om en idømt matchstraf til spiller Robin Bergman fra Metal Liga kampen mellem Rungsted Seier Capital og Aalborg Pirates d. 30. september 2018.

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

1. Spiller: Robin Bergman

2. Hoveddommerens indberetning
En Ålborgspiller har pucken i egen zone og spiller den fremad banen langs banden, hvorefter han bliver tacklet ind i banden, lige der hvor glasbanden starter. Denne tackling er hensynsløs og for sent sat ind, og Robin Bergman idømmes match straf for Late Hit.

3. Video

 

4. Partshøring
DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager. Thomas Friberg, Rungsted Seier Capital, har indsendt følgende partsindlæg på vegne af klub og spiller:

– Søndag aften blev Robin Bergman idømt en matchstraf for ”Late-Hit”, da Aalborg spilleren Nikolaj Carstensen desværre kom til skade. ”Late-Hit” reglen er ny for os alle, men ud fra de retningslinjer vi har fået i klubberne, er jeg enig med kampens dommere i, at der var tale om et ”Late-Hit”. Hvorvidt forseelsen retfærdiggør en matchstraf eller ej, er for mig svært at vurdere.

– Umiddelbart er tacklingen ikke hårdere end så mange andre ”Late-Hit” vi har set, men spørgsmålet vil for mig være om Robin Bergman skulle have været mere opmærksom på banens udformning og Nikolaj Carstensens sårbare placering på banen.

– De nye retningslinjer skal så vidt jeg har opfattet dem, ikke tage højde for skadens omfang, men udelukkende vurderes ud fra forseelsens grovhed.

– Uanset udvalgets vurdering af sagen, vil jeg gerne benytte lejligheden til på Rungsted Seier Capitals vegne, at ønske Nikolaj Carstensen rigtig god bedring. Vi håber snart at se ham tilbage i Aalborg trøjen.

5. Regel anvendt ved idømmelse af straf: RULE 153 – LATE HIT
DEFINITION: A late hit constitutes a bodycheck to a skater who is in a vulnerable position because he no longer has control or possession of the puck. A late hit can be delivered to a skater who is either aware or unaware of the impending contact.
iii. A skater who recklessly endangers a vulnerable opponent with a late hit will be assessed a match penalty.

6. Deltagende udvalgsmedlemmer: Henrik Klinkvort, fmd, Kristian Lodberg, Claus Christensen og Jesper Damgaard.
Som udvalgssekretær: Kim Pedersen, DIUs Administration.

6. Udvalgets afgørelse
Sagen er behandlet på et telefonmøde d. 2. oktober 2018. Da sagen er den første i Metal Ligaen har sagen været sendt til udtalelse hos det Internationale Ishockey Forbund, IIHF.

Udvalget udtaler:
– På baggrund af dommerens indberetning, det udarbejdede videomateriale, det indsendte partsindlæg og vurderingen fra IIHF:

at:

• Der er enighed om, at Robin Bergman med sin fysiske konfrontation overtræder regel 153 omkring såkaldte ”Late Hits”
• Det er udvalgets holdning, at Robin Bergman burde have overvejet hvor på banen, at han satte sin tackling ind og at denne position på banen kunne gøre den fysiske konfrontation farlig for sin modspiller

På baggrund af ovenstående finder Udvalget for Spillersikkerhed det bevist, at Robin Bergman tackler sin modspiller for sent på et sted, hvor han burde have forudset, at dette kunne være forbundet med ekstra risiko for modspilleren. Han overtræder dermed stykke iii) i regel 153 og den idømte matchstraf er derfor korrekt.

Videomaterialet godtgør – efter udvalgets mening – at Robin Bergmans handling ikke er et decideret forsøg på at skade sin modspiller, men derimod snarere en uforsigtig/ubetænksom tackling med et særdeles uheldigt udfald.

Udvalget har derfor – enstemmigt – besluttet, at forseelsen skal behandles efter retningslinjernes kategori 1 – ”Uforsigtig”

Kategori 1 – ”Uforsigtig”
Utilstrækkelig opmærksomhed på, at undgå skade eller lignende hos sin modspiller. Resultat af en handling som – utilsigtet – har en konsekvens for modspilleren som den fejlende spiller burde have indset, var uundgåelig.

Straframme er 1-2 spilledages karantæne.
I udmålingen af straffen har udvalget ikke haft tidligere sager af denne art at kigge på.

På baggrund af dette idømmes Robin Bergman karantæne i en (1) spilledag.

7. Kampe hvor spilleren er spærret
02.10.18 Odense Bulldogs vs. Rungsted Seier Capital

8. Yderligere bemærkninger fra udvalget
Afgørelsen er meddelt Rungsted Seier Capital telefonisk d. 2. oktober.

P.v.a.

Udvalget for Spillersikkerhed

Henrik Klinkvort, fmd.